Morfologia co oznaczają symbole

Podobne

 

to get to the rainbow you have to go through the storm

Temat:
Zadania, które sobie przypominam:
1. Trzy obrazeczki i polecenie: rozpoznaj typ wsi (historyczno-genetyczny) czyli np. okolnica etc.
2. Podany typ wsi, np szeregówka i opisz.
3. Wskaźnik kogoś tam: podaj wzór, objaśnij użyte symbole, wynik: jakie wartości przyjmuje i co oznaczają.
4. Co obejmuje badanie morfologii miasta.
5. Różnice w zabudownie wiejskiej i miejskiej.
6. Procesy w badaniach morfologicznych miast.
7. Czynniki społeczno- ekonomiczne i przyrodnicze rozwoju wsi bądź tego, czy są rozproszone czy skupione <sorry, nie pamietam dokładnie>.
8. Dwie zasady lokalizacji osiedli (w zagłębieniach, w strefach przejściowych i granicznych).
9.Opis układu miasta (nieregularny, szachownicowy) - <-rozpoznaj

Więcej grzechów nie pamiętam, może Graboś albo ktoś tu zajrzy i podpowie, z mojej strony na razie tyle
Źródło: unigp.fora.pl/a/a,274.htmlTemat: Mag z Trójmiasta
Dzieki!! Dzieki Wam wszystkim za pomoc. Mateusz ma podane dwa wymiary aorty - 31 mm i 26 mm ( nie wiem czemu dwie podane)
wymiary aorty: czesci wstepujacej, łuku i części zstepującej - w normie.
Zastawka aortalna trojpłatkowa, bez zmian morfologicznych o prawidłowej funkcji. Zastawka mitralna - tak samo, zastawka pnia płucnego
zastawka trójdizelna - tak samo ( tzn. - bez zmian morfologicznych i o prawidłowej funkcji) - to z opisu dla ludzi bo poza tym mnostwo symboli.
Nie wiem, czy to byl kolorowy doppler. Jesli nie - czy to oznacza, ze badanie niewazne?? czy na kolorowym dopplerze moze byc ZUPELNIE inaczej?? bo nie bylo mnie na tym badaniu wiec nie wiem ...
Mam totalny mętlik w głowie ....
Czy podwichnięcie soczewki daje jakies objawy?? Moje dizecko ma sokoli wzrok w każdą stronę, chociaz patrzac ile godzin spedza przed komputerem sie dziwie na jak dlugo ...
czy badanie oczu musi byc jakąś szczególną lampą szczelinową?? bo może być nieważne??
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1536


Temat: Definicje związane z genetyką mendlowską
Allel- czyli gen. Są to różne wersje tego samego genu. Allel dominujący to taki, który się ujawnia, a allel recesywny to taki, który ujawnia się tylko w homozygocie recesywnej.

Allosom- czyli chromosom płci.
Autosom- chromosom, który nie jest chromosomem płci, ale ciała.

Chromosom- jest to twór skondensowanej chromatydy na którym znajdują się geny.

Crossing over- wymiana odcinków chromatyd w chromosomach homologicznych

Chromosomy homologiczne- to chromosomy, które są takie same pod względem kształu, wielkości, niesionych genów. Z których jeden pochodzi od matki, a drugi od ojca.

F1: jest to umowny symbol oznaczania pokoleń, w tym wypadku jest to pokolenie pierwsze, są to osobniki powstałe w wyniku krzyżówki np. linii czystych.
F2: pokolenie drugie, osobniki powstałe na wskutek krzyżówki potomstwa F1.

Fenotyp- jest to ogół zewnętrznych cech morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych osobnika.
Genotyp- zestaw genów danego osobnika

Heterozygota- występuje wtedy, gdy w danej parze genów obecne są różne allele danego genu
Homozygota- występuje gdy w danej parze genów są obecne allele tego samego rodzaju.

Homozygota dominująca- para alleli jest dominująca
Homozygota recesywna- para alleli jest recesywna

Krzyżówka testowa- krzyżówka heterozygoty z homozygotą recesywną

Linia czysta- osobniki homozygotyczni w danej parze genów

Geny sprzężone- geny, które znajdują się na tych samych chromosomach.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2390


Temat: Badania wykonywane z krwi
Punktem wyjścia w odróżnianiu człowieka zdrowego od chorego są podstawowe badania krwi. Najprostsze z nich to morfologia i OB.
Otrzymujemy wydruk komputerowy, który zawiera symbole badań, obok ich wynik oraz często normy wskaźników, zazwyczaj w przedziale "od - do". Jeśli wynik mieści się w tych widełkach, to znaczy, że wszystko w porządku. Jeśli jest nieznacznie poniżej lub powyżej granic normy, to sygnał, ale jeszcze nie alarm.
Osoba całkowicie zdrowa może mieć wyniki odbiegające od normy, bo taka jest jej indywidualna "uroda". Dla pewności warto powtórzyć badanie, bo niekiedy mogą się podczas jego wykonywania zdarzyć się pewne nieprawidłowości (nie byłaś na czczo lub zbyt długo przechowywano próbki krwi).
Normy podawane przez laboratoria mogą się nieco różnić. Jest to rezultatem różnic w metodach oznaczania składników krwi. Nigdy nie powinniśmy sami oceniać, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Tylko lekarz właściwie zinterpretuje wyniki i wyciągnie odpowiednie wnioski.

Zawsze zastanawiamy się, co oznaczają symbole widniejące na wydruku komputerowym.

Morfologia, czyli z czego się składa krew:
WBC - leukocyty (krwinki białe, białe ciałka) - pełnią funkcję walki z bakteriami, pasożytami, grzybami. Dzielą się na granulocyty, których jest najwięcej (GRANU), limfocyty (LYMPH) i monocyty (MONO). Każdy rodzaj ma inne zadanie w systemie obronnym człowieka. Jeśli w badaniu podano ich wartości, jest to morfologia z rozmazem, czyli procentowym udziałem krwinek białych.
Norma: 4000-9000 w milimetrze sześciennym. Wartości podwyższone (leukocytoza) nie zawsze są oznaką choroby. Zdarzają się u kobiet w ciąży i połogu, u noworodków, po znacznym wysiłku fizycznym, silnym stresie, przemarznięciu lub silnym nasłonecznieniu. Najczęściej świadczą o stanach zapalnych, zakażeniach bakteryjnych, grzybicach, zatruciach, chorobach wywołanych przez pasożyty, zawałach i ciężkich urazach. Mogą być następstwem ciężkich schorzeń układu krwionośnego, np. w białaczce.
Wartości obniżone (leukopenia) występują w bardzo ciężkich zakażeniach , w niektórych zakażeniach wirusowych (odra, różyczka), po naświetlaniach rentgenowskich i chemioterapii nowotworowej lub jako działania uboczne leków (pewnych antybiotyków, środków przeciwreumatycznych.

RBC - erytrocyty (krwinki czerwone, czerwone ciałka) - są przenośnikami tlenu dzięki hemoglobinie. Norma: kobiety 4-5,5 mln w milimetrze sześciennym, mężczyźni 4,5-6 mln.
HGB - hemoglobina - wiąże tlen, a krwi nadaje czerwony kolor. Norma: 12-17 g/dl.
HCT - hematokryt - oznacza procentową objętość masy krwinek czerwonych w pełnej krwi. Może wskazywać na jej nadmierne zagęszczenie lub rozrzedzenie. Norma: 35-52%.
Wartości podwyższone tych trzech składników wskazują na choroby serca (m.in. wady wrodzone), przewlekłe choroby płuc, nerek, niektóre nowotwory. Wartości obniżone świadczą o anemii, do której mogą prowadzić rozmaite nieprawidłowości w organizmie. Trzeba wykonać dodatkowe badania.
MCV, MCH, MCHC - wskaźniki dotyczące krwinek czerwonych. Określona ilość pomaga ustalić przyczynę niedokrwistości (np. wskazuje na anemię lub krwawienie wewnętrzne).
MCV - średnia objętość krwinki czerwonej. Norma: 82-94 fl (femtolitr, ułamek itra).
MCH - średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej. Norma: 28-36 pg (pikogram, ułamek grama).
MCHC - średnie stężenie hemoglobiny. Norma: 32-36 g/dl.
PLT - płytki krwi (trombocyty, krwinki płytkowe). Odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Norma: 140000-400000 krwinek w milimetrze sześciennym. Wartości podwyższone występują w nowotworowych chorobach szpiku kostnego, rozległych infekcjach, po usunięciu śledziony, niekiedy po porodach. Zbyt duża liczba płytek może prowadzić do zakrzepów naczyniowych (po krwotokach, udarach i operacjach chirurgicznych).Wartości obniżone mogą wystąpić po radio- i chemioterapii, w zakażeniach (odra, mononukleoza), w chorobach śledziony, a także na skutek niedoborów witaminy B12 i kwasu foliowego. Zbyt mała liczba płytek prowadzi do krwawień.

Jeśli chodzi o stany zapalne, najczęściej wykonuje się takie badania, jak :

OB, czyli opad (opadanie krwinek czerwonych, odczyn Biernackiego) jest wskażnikiem, na podstawie którego lekarz nie może postawić konkretnej diagnozy. Jest to jedynie sygnał, że w organizmie toczy się proces zapalny, który trzeba zlokalizować. Norma (po 1 godzinie): kobiety 6-11 mm, po 50 roku życia do 30 mm; mężczyźni 3-8 mm, po 50 roku życia - do 20 mm. Wartości podwyższone spotyka się w ciąży i po porodzie (wtedy nie świadczą o chorobie).Występują też w chorobach reumatycznych, procesach zapalnych, gruźlicy, niektórych chorobach wątroby, a nawet w zawale serca. Bardzo podwyższone OB bywa w białaczkach i innych postaciach raka, niektórych chorobach nerek (zespół nerczycowy). Wartości obniżone zdarzają się rzadko, świadczą o nadkrwistości np. w czerwienicy prawdziwej.

CRP, czyli białko C-reaktywne, tzw. białko ostrej fazy - jest badane coraz częściej , bo powstaje w wątrobie, zanim jeszcze nastąpi podwyższenie OB. Informuje o istnieniu i rozmiarze stanu zapalnego i martwicy tkanek. W ciężkich zakażeniach stężenie CRP może wzrosnąć tysiąckrotnie w ciągu dnia. Po odpowiednim leczeniu obniża się stosunkowo szybko. Może być wskaźnikiem skuteczności leczenia. Prawidłowa wartość CRP wyklucza ostrą, uogólnioną infekcję bakteryjnej. W okresach remisji (cofnięcia się) choroby przewlekłej stężenie CRP nie zwiększa się. Norma: do 10 mg/l.Wartości podwyższone: 10-100 mg/l występują w lekkich zakażeniach bakteryjnych (np. zapaleniu oskrzeli, pęcherza moczowego),ciężkich zakażeniach wirusowych, chorobach reumatycznych i w gruźlicy, po operacjach, urazach, zawale serca.Stężenie CRP powyżej 100 mg/l występuje w ciężkich zakażeniach bakteryjnych, po ciężkich operacjach, w zakrzepicy głębokich żył podudzi, w ostrej fazie schorzeń reumatycznych.
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=555


Temat: Biblia widziana inaczej -świadomosć
Rozdział XIV

Struny – Palmy.


Problemem, którym się obecnie zajmiemy jest sprawa czegoś, co w Piśmie Św. nazywane jest „palmą”. W opisie świątyni Ks. Ezechiela rozdziały 41 – 44 mamy wielokrotnie użyte takie słowo, lecz bez rysunku niewiele znaczy, „na wszystkich ścianach dokoła, wewnątrz i zewnątrz, były wyrzeźbione cheruby i palmy, po jednej palmie między cherubami” 41,17 – 18. Jeśli była ich taka ilość muszą odgrywać ważną rolę. Takie obrazy towarzyszą człowiekowi od początków istnienia i tworzenia się jego poszczególnych cywilizacji, nawet bardzo odległych od siebie, ale nie można było dotychczas zrozumieć ich znaczenia.

Symbol ten był w rękach faraonów, jak również jest w rękach obecnych biskupów i sta­nowi symbol władzy. I nie jest to symbol kija pasterskiego. Dopiero w ostatnich latach nauka zaproponowała pewną teorię określającą budowę najmniejszych struktur materii i nazwała ją Teorią Strun. Tak, palma to w naszym języku struna i jest najmniejszą struk­turą, i jest nawet mniejsza od podstawowej Cegiełki, czyli procesora, gdyż każdy jego element musi powstać w strunie. Jej wielkość określono na 10–34 m, pewnie biorąc pod uwagę stałą Planka.
Strunę można sobie wyobrazić jako elastyczną pończochę, rozdzielającą przestrzeń na część wewnętrzną i zewnętrzną (cherub pracuje w jednej i drugiej energii).
Otóż jej ścian­ka to cienka przestrzeń nie wypełniona niczym, czyli Próżnia.
Jest przestrzenią, która nie powstała z energii, czy materii, lecz powstała na podstawie uzgodnienia pomiędzy Dwoma Siłami i jest jedyną przestrzenią, o której można powiedzieć, że panuje tam próżnia. Wszyst­kie inne przestrzenie wydające się nam próżnią, np. przestrzeń pomiędzy orbitami atomu, czy przestrzeń kosmiczna są wypełnione polem – obraz wody, która jest nośnikiem energii.
I jak donoszą nowe teorie w takich przestrzeniach następuje ciągła kreacja i anihilacja różnych podstawowych cząstek, a nie można ich wykryć jedynie z powodów technicznych. Występują tam zbyt małe czasy tych zjawisk.
Jak to udowodnił matematyk rosyjski – Sa-charow, próżnia jest najtwardszą strukturą jaka istnieje, niemożliwą do przejścia przez jakąkolwiek energię. Przejście energii to przelanie wody przez tą strukturę.

Czy może przejść przez nią informacja? Jego obliczenia dotyczą takich struktur w makrokosmosie, uwidaczniających się przy olbrzymich masach, lecz są prawdziwe na każdym etapie budowy materii.

Struny stanowią granicę pomiędzy poszczególnymi warstwami, z jakich jest wszystko zbudowane, czy to będzie skóra człowieka składająca się z poszczególnych warstw, czy to błona komórki, jej wewnętrznych organeli, czy struktura białek i DNA, czy granice pomiędzy galaktykami.
Każda warstwa musi zostać wybudowana na powierzchni struny, a jak widać to z budowy poszczególnych struktur morfologicznych tkanek, jedna zawiera drugą wewnętrzną składającą się z kilku równorzędnych, w których zawarte są następne warstwy, itd.
Ich budowa ma charakter „teleskopowy”, a taki obraz został przedstawiony na wszystkich budowlach starożytnych, we różnych zakątkach Ziemi, w piramidach Majów, świątyniach Dalekiego Wschodu i w architekturze chrześcijańskiej. Najbardziej znaną Po­lakom budowlą tego typu jest wieża kościoła na Jasnej Górze.

Struny spełniają kilka zadań i każde z nich jest wyjątkowo ważne w życiu człowieka, dlatego ich symbol jest w rękach władców „życia”.
Dwie główne struny, których symbolem są kolumny w świątyni wybudowanej przez Salomona zostały nazwane: Jakim - „Jahwe utwierdził” oraz Boaz - „W nim Moc”, (jest tłumaczone jako „w Nim moc”, co oznacza, że tłumacz miał na myśli Boga, co jest błędem) Ks. Król.7,15.

Znaczenie w naszych pojęciach to - w jednej strunie jest Sterowanie, a w drugiej Moc, czyli Energia. Słowo „utwierdził” należy rozumieć jako wprowadzenie do niej odpowied­nich Praw, które regulują wewnętrzne zależności.

Struna Sterowania Jakim, składa się z pięciu strun, z których każda ma w sobie dziewięć, natomiast struna Boaz - Mocy składa się z siedmiu i każda z nich ma w sobie jedenaście.

Obydwie główne struny są ze sobą skręcone pod wpływem działających sił i tworzą drugi znajomy obraz spotykany na co dzień, a stanowiący dla nas tylko przyjemny element de­koracyjny. Jednak w przyrodzie spotykamy taką formę w elementach formy żywej, jest to obraz struktury DNA. Innym utrwaleniem tej formy są kolumny, pomiędzy którymi siada­ły i siadają Głowy Kościoła, można je zobaczyć w tle transmisji z Watykanu i powinniśmy stwierdzić, że stanowią jakiś ważny element dawniej znanej wiedzy, a nie ozdobę.

Z opisu zawartego w Starym Testamencie możemy się dowiedzieć, że razem wybudowano cztery kolumny, dwie osiemnasto łokciowe I Ks.Król.7,13, oraz dwie trzydziesto łokciowe II Ks. Kronik 2,15, opisy dotyczą tej samej świątyni i nie jest to pomyłka w liczeniu, czy inna miara łokcia, jak sugerują niektórzy bibliści. Na podstawie przekazanej Dawidowi instruk­cji o budowie świątyni, Salomon kazał wybudować cztery kolumny, o czym świadczą dawne ryciny przedstawiające tą budowlę. W strukturze DNA możemy się doszukać tylko dwóch, jednak dwie pozostałe, są można powiedzieć, po drugiej stronie, w innej przestrzeni nie­widocznej dla nas, a do zagadnienia wrócimy.

Ciało materialne powinniśmy budować w strunie „siódemce”, jako struna Mocy, nato­miast ciało Świadomości w „piątce” (sterowanie), gdyż będziemy mieli do dyspozycji więk­szą moc łączącą poszczególne cegiełki i struktury ciała do przeciwstawienia się Siłom De­strukcyjnym.

We wszystkich ofiarach składanych na ołtarzu przewija się liczba „siedem”, „siedem jagniąt, baranów, Siedem okresów nad nimi przeminie” Daniel 4,13, „Słowa Pań­skie…siedmiokroć oczyszczone” Ps.12,7 i inne fragmenty, oraz główny wzór zawarty w sied-mioramiennym świeczniku, a jak wspomniałem wcześniej jest to era budowy ciała prochu. Budowanie przy takim rozdziale na struny niestety trwa dłużej, niż przy budowie: siedem - sterowanie, a pięć - energia mocy, gdyż i taka kombinacja jest możliwa.

Spotykamy się ostatnio z dużą ilością różnego rodzaju popisów przez wyznawców buddy­zmu i mahometanizmu, w których demonstrują nadzwyczajne możliwości swoich ciał, a to, dlatego, że dostali się prędzej do Mocy i fascynując ludzi wciągają ich w swoje społeczeń­stwo wyznaniowe. Jest przysłowie, „co nagle to po diable”, należy poczekać i budować ciało dysponujące jeszcze większymi możliwościami, przede wszystkim w zakresie sterowania Informacją. Oczywiście tutaj następuje rozdział pomiędzy tymi, którzy rozmawiają z drugą stroną poprzez Kobiety i tych,
co posługują się pośrednictwem Szelmy Św.

Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=1359Designed by Finerdesign.com